top of page

Udredning

                   - Mere end bare diagnostisering!

At få en klient udredt kan være hjælpsomt ift. at skabe en fælles referenceramme for at forstå de problematikker klienten (og de der arbejder med klienten) står over for. 

 

Hos ProSpons tilbyder vi afklarende udredningsforløb, både diagnostisk, personligheds- og ressourcemæssigt, der kan være medvirkende til at skabe et mere nuanceret billede af, hvilke muligheder og begræsninger der kan gemme sig.

Når man arbejder med særligt belastede og belastende klientgrupper kan det være frustrerende ikke at vide hvad de kan og hvad de ikke kan, og det kan være besværligt at opnå tilstrækkelig viden og hjælp fra den pressede psykiatriske sektor.  

 

Vores udredning kan bruges til at bane vejen for at en klient hurtigere kan få den hjælp og støtte han eller hun har behov for - og krav på

 

Vi har siden marts 2014 haft ansvaret for udredning og screening af alle indsatte i Statsfængslet Østjylland, for at hjælpe både ansatte og indsatte til at forstå hvilke bagvedlæggende problemstillinger, der er på spil, samt få en bedre forståelse af hvilke værktøjer der vil være hjælpsomme, og hvilke der vil være kontraproduktive. 

bottom of page