top of page

Supervision

- få inspiration og faglig sparring.
Hvorfor?

Personer der arbejder med mennesker, møder ofte svært forstyrrede borgere med mange belastninger, - fx misbrug, depression, selvskadende adfærd, aggressiv adfærd, impulsivitet m.m..

 

Disse belastninger medfører i mange tilfælde en række problemer og giver personalet mange udfordringer i det daglige arbejde.

 

Supervisionsmålgrupperne kan bestå af de personer, der er i direkte kontakt med borgeren samt deres ledere.

Fra evalueringsskemaet:

"Du [Supervisoren] er god til at give os gode, konkrete forslag. Det er let at omsætte dine råd og forslag til praksis."

Hvor meget?

Supervision af ProSpons udbydes som en pakkeløsning, hvor man aftaler et antal årlige supervisionsgange af mellem 2 til 4 timer pr. gang.

 

Vi foretager en løbende evaluering, for at sikre den høje kvalitet og fokus på det aktuelle behov. 

 

Der kan efter ønske gives skriftlig feedback, afrapportering eller udviklingsmøder, som kan hjælpe jeres organisation såvel som jeres medarbejdere med at vokse.

Betjent fra Statsfængslet Østjylland

Modellen

Psykologerne i ProSpons arbejder til dagligt i Kriminalforsorgens institutioner med

belastede klientgrupper, både i udredningsforløb og terapi.

Derfor kender vi dagligdagen i et system med belastningsfaktorer på mange niveauer.

 

Supervisionen er netop rettet mod de udfordringer, man som ansat står overfor. Det angår såvel klienter som det kollegiale samarbejde. Også de personlige udfordringer, der kan være i arbejdet med de dårligst fungerende klienter kan rummes i supervisionen.

 

Ud fra de erfaringer ProSpons har med at lave supervision, har vi skabt vores Supervisionsmodel. Vi tilbyder såvel monofaglig som tværfaglig supervision alt efter behov.

 

ProSpons´ supervisionsmodel har til formål at opkvalificere den ansattes kompetencer, så vedkommende bliver bedre til at indgå på de vilkår, der eksisterer på arbejdspladsen og der igennem opleve en større faglig og personlig tilfredshed.

 

Supervisionen vil være overvejende sagsorienteret med særlig vægt på relationen mellem personale og klient. Den anvendte metode i supervisionen er kognitivt adfærdsorienteret.

bottom of page