- Landsdækkende netværk af autoriserede psykolger

ProNet

En indsats for at fremme trivsel og sundhed på arbejdspladsen er udtryk for en bæredygtig og ansvarlig virksomhedsstrategi. Ved at arbejde med at skabe gode forudsætninger for et godt arbejdsmiljø samt høj grad af trivsel på arbejdspladsen vil der både ses positive resultater i forhold til sygefravær, helbredsrelaterede afskedigelser samt øget produktivitet.

 

På landsplan ses der en generel stigning i antallet af  virksomheder, der benytter Sundhedsordninger til at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø. Trods at evidensbaseret forskning i sammenhængen mellem indsats og effekt på dette felt stadig er et udviklingsområde – viser den tilgængelig forskning, at det er en gevinst for både den enkelte, for organisationen og for samfundet som helhed.

Vi passer på de udsatte medarbejdere

En forudsætning for en positiv og målbar effekt er dog, at indsatsen både er helhedsorienteret, systematisk og målrettet - samt at den skræddersys ud fra et dybdegående kendskab til den pågældende organisation.

 

At have en Sundhedsordning er i sig selv ikke en garanti for et godt og sundt arbejdsmiljø, da det kræver, at man løfter sundhedsindsatsen til et strategisk niveau og løbende får det implementeret på alle niveauer i organisationen. Her menes, at man tænker det ind i organisationens værdisæt, i organisationskulturen samt får implementeret en bæredygtig sundhedspolitik i de ledelsesmæssige beslutninger og i den daglige drift.

Kvalitet over kvantitet

Vi er et netværk af en 30 autoriserede psykologer, der arbejder med krise og sundhedssamtaler. Vores netværks størrelse er udvalgt efter at sikre en høj grad af kompetence og viden samtidig med at vi kan dække hele landet med mindre end 2 timer til nærmeste tilknyttede psykolog.

 

Vores mål er at have en tæt relation til de organisationer vi er tilknyttet, samt sørge for at hver netværkspsykolog har indgående viden og kendskab til arbejdsgange, -vilkår og -kultur på de steder de er tilknyttet. Det kan gøre en stor forskel at have det personlige kendskab til psykologen, når det handler om at reagere præventivt i stedet for at handle for sent. 

Til alle jer der danser med de tunge drenge

ProNet ønsker at gøre en forskel for de arbejdsgrupper, der arbejder allermest intensivt med de aller tungeste klienttyper. Vores indgående kendskab til Kriminalforsorgen gør dette til et naturligt udgangspunkt, men vi er et stadigt voksende netværk, der gerne tager flere opgaver og institutioner ind.

 

Vores hensigt er altid at have et tæt samarbejde med og kendskab til de mennesker, arbejdsvilkår og systemer vi samarbejder med. Dette kendskab øger, i vores erfaring, det udbytte medarbejderen har af samtalerne, da der er meget af den tavse, indforståede viden om systemerne medarbejderen færdes i, som ikke behøves forklares i samtalen. Samtidig kan der dannes et konstruktivt samarbejde mellem terapeut, medarbejder og leder, såfremt dette er ønsket, muligvis med henblik på at ændre dele af arbejdsgangen/arbejdsvilkårene, både til gavn for den individuelle medarbejder og for afdelingen generelt.

Vi er her også i morgen!

ProSpons og dets netværk er solidt funderede virksomheder og virksomhedsdrivende psykologer. ProSpons står som ansvarlig for at sørge for at netværket altid er opdateret og udviddet efter antallet af opgaver, sådan at din virksomhed kan få dækket sine psykologfaglige behov hurtigt, effektivt og med den personlige relation i hovedsædet