top of page

 

 

Voldsomme hændelser og kriser på arbejdspladsen kan have store konsekvenser for såvel den kriseramte som de involverede i hændelsen. Derfor er det særligt vigtigt at man hurtigt efter at krisen indtræffer, tager hånd om de involverede medarbejdere.

 

Vi tilbyder defusing som første indsats inden for de første timer efter akut opstået krise, for at give de involverede medarbejdere mulighed for at få vendt hændelsen på en systematisk og konstruktiv måde med en kyndig fagperson sammen med de kolleger, der var involverede i hændelsen.

 

Vi tilbyder debriefing til hele den involverede medarbejderstab for at give medarbejderne mulighed for at vende og evaluere hændelsen efter den akutte fase, netop for at sikre, at medarbejderne føler sig afklarede med hændelsen og i stand til igen at kunne gå på arbejde uden varige mén fra hændelsen.

 

Vi tilbyder krisesamtaler til den kriseramte og til medarbejdere involveret i en akut krise. Vi oplever i praksis, at der ofte er stor forskel på, hvordan de implicerede i en akut opstået krise reagerer på hændelsen, og for nogle er individuelle krisesamtaler med en kompetent fagperson nødvendigt, for at medarbejderen kan føle sig klar til at gå på arbejde igen.

 

 

Kriseindsats

Defusing
Stop skaden fra at forværre sig.
Debriefing
Evaluer hvad der er sket. 
Krisesamtaler
Sørg for at eventuelle skader bliver individuelt helet.
bottom of page